രാത്രിമഴ – ജിനു എഴുതിയ ചെറുകഥ

വീടിനടുത്തുള്ള പലചരക്ക് കടയിലെ 25 വയസ്സുകാരൻ ചരക്ക് എന്റെ ഉറക്കവും ആരോഗ്യവും കളയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി. അന്നൊരു ദിവസം പഞ്ചസാര വാങ്ങാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഷെൽഫുകളിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു കക്ഷി. നല്ല ചൂടായിരുന്നതിനാൽ ഷർട്ടിടാതെ ഒരു കാവിമുണ്ട് …

Continue reading