സ്വവര്‍ഗപ്രണയികളുടെ സന്തുഷ്ടി സൂചിക – 2015

പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 1,15,000 സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളായ പുരുഷന്മാരില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ വിവരം പുറത്തുവന്നു. സ്വവര്‍ഗപ്രണയികളുടെ സന്തുഷ്ടി സൂചിക (Gay Happiness Index) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൂചിക ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സ്വവര്‍ഗപ്രണയികള്‍ നേരിടുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യാവലി വഴിയാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.…

Continue reading

Gender-Neutral Prefix “Mx.” is now official!

‘Mx’, Quite a welcoming adnoun to the English vocabulary. Its appreciable when such new addendum gets included via linguistics and get popularity if used by mainstream media, as the surging…

Continue reading

Malayali gay wedding in California!

This gallery contains 25 photos.

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible” Karthik saw a…

Continue reading

Govind weds Adrian in Australia.

This gallery contains 7 photos.

Adrian and Govind met, in Melbourne, one cold winter day , where from their love blossomed to the most beautiful friendship they ever had experienced. They did care each other…

Continue reading