ഭിന്നലൈംഗികത മറ്റൊരു ശരീരാവസ്ഥയാണ്‌ – പ്രതികരണം.

ഭിന്നലൈംഗികത മറ്റൊരു ശരീരാവസ്ഥയാണ്‌ – മുഖപ്രസംഗം മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം – 11.04.2015 ഒറിജിനല്‍ ലിങ്ക്: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  ഭിന്നലൈംഗികതയുള്ള വ്യക്തികള്‍ കേരളസമൂഹത്തിന്റെയും യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ആധുനികമെന്നും പ്രബുദ്ധമെന്നും ന്യൂനപക്ഷാനുകൂലമെന്നും നടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം ആ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷത്തെയോ അതിന്റെ അവകാശങ്ങളെയോ…

Continue reading

Malayali gay wedding in California!

This gallery contains 25 photos.

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible” Karthik saw a…

Continue reading

Govind weds Adrian in Australia.

This gallery contains 7 photos.

Adrian and Govind met, in Melbourne, one cold winter day , where from their love blossomed to the most beautiful friendship they ever had experienced. They did care each other…

Continue reading

Wiki Loves Pride and LGBT Edit-a-thon

Queerala in association with Wikimedia Indian chapter organised a one day workshop ‘Wiki Loves Pride’, a global campaign by Wikimedia, in support of LGBT, through which they empower people to…

Continue reading

5th Kerala Queer Pride March – Video -CHEmbarathi mixed media production

CHEmbarathi mixed media production
Creative Director: Dia
Shoot and Cut: Kiran Unnikrishnan
Music: Soona Rachel.
Vocals and Rhythm: Soona Rachel
Lead Guitar: Renoy Robert
Bass: Manu
Title: Anas Rashad

Press Clippings from Kerala Queer Pride March 2014

Continue reading

India Vision Reports about Kerala Queer Pride 2014

 

Indiavision Telecasts Kerala Queer Pride

http://www.indiavisiontv.com/2014/07/27/341075.html