സ്വവര്‍ഗാനുരാഗം – FAQ

ലേഖകന്‍: അഭയങ്കര്‍ അഭയ് സ്വവർഗലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളോ ആഘോഷങ്ങളോ കോടതിവിധികളോ വരുമ്പോഴോ അത്തരം പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴോ അതിനൊക്കെ താഴെ പലരും തങ്ങളുടെ വെറുപ്പും അറിവില്ലായ്മയും പ്രകടിപ്പിച്ചു കമന്റുകള്‍ ഇടുന്നത് കാണാം. ഈ കമന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവർക്കാർക്കും സ്വവർഗാനുരാഗം എന്താണ് എന്ന് ഏകദേശധാരണ പോലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. അവരോട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ...

Queer-friendly Medical and Mental Health Professionals

Dr. C. J. John, Sr. Consultant Psychiatrist– Medical Trust Hospital, Ernakulam 9847472197 (Enquiries (0484) 2358001, Appointment- (0484) 2842200. Dr Suja P Sukumar, Sr. Specialist Endocrinology- Renai Medicity, Ernakulam (9847339394) (Link) Dr. Shahul Ameen, Psychiatrist–St Thomas Hospital, Chethipuzha, Kottayam: (M) 9961893693 (Link)...

Gay Lesbian Bisexual Transgender Alliance Kerala India

HIV and Sexual Health

SEX WITHOUT REGRETS What is safe for you? Very few things we do when having sex are likely to result in HIV. When you know the basics of how HIV can be passed on, you can decide what sex without regret...