മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കൺവർഷൻ തെറാപ്പികൾ നിരോധിച്ചു

ലേഖകൻ: വിഷ്ണു നാരായണൻ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടിയ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ലെസ്ബിയൻ ദമ്പതികളുടെ കേസിൽ, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് എൻ. ആനന്ദ് വെങ്കിടേഷ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് […]

Loading